Vážení zákazníci, využite najlepšie ceny na trhu od výrobcu s 28 ročnou tradíciou.

Infolinka (8:00-16:00) 0911 338 433
Loading...

Váš nákupný košík je momentálne prázdny.

Pridajte produkty do košíka.

Ochrana súkromia - spracovanie osobných údajov

Purtex - eshop s.r.o.
Ústecká 103, 250 66 Zdiby
IČO: 05211999

Všeobecné informácie na spracovanie osobných údajov

 

Prevádzkovateľ stránky zodpovedá za spracovanie osobných údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovávaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, (ďalej len GDPR)

 

1. Dotknutá osoba - kupujúci / návštevník webstránky, prevádzkovateľ - prevádzkovateľ internetového obchodu

2. Príjemcovia osobných údajov: PPL s.r.o. - kuriérska spoločnosť, Mepatek s.r.o. - servis a develop webu, Sun Marketing - spracovanie marketingovej agendy

3. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje. Práva dotknutej osoby upravuje kapitola 3 GDPR. Ide napríklad o právo podať sťažnosť orgánu dohľadu, o práva namietať proti spracovaniu, právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, právo na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracovania osobných údajov, ako aj právo na prenositeľnosť údajov.

 

Spracovanie osobných údajov na účely uskutočnenia objednávky

 

1. Účely spracovania osobných údajov: vystavenie daňového dokladu, kontaktovanie zákazníka ohľadom objednávky, plnenie zmluvy.

2. Právny základ spracovania osobných údajov: a) Spracovanie osobných údajov (meno, priezvisko, titul, ulica a číslo, PSČ, mesto) je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Česká republika viazaná. Predovšetkým podľa zákona o dani z pridanej hodnoty. b) Spracovanie osobných údajov (email, telefónny kontakt) je nevyhnutné pre plnenie zmluvy.

3. Doba uchovávania osobných údajov - podľa zákona uvedeného v právnom základe

 

 

Spracovanie osobných údajov na účely zasielania marketingových informácií

 

Pre spracovanie osobných údajov na účely zasielania marketingových informácií, platia všeobecné informácie na spracovanie osobných údajov uvedených vyššie, a tiež:

1. Účely spracovania osobných údajov: zasielanie marketingových informácií, poskytovanie služieb, personalizácia reklám, analýza návštevnosti, adwords, google analytics

2. Právny základ spracovania osobných údajov: článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR - dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracovaním svojich osobných údajov na jeden alebo viac účelov

3. Doba uchovávania osobných údajov - remarketingová propagácia 31 dní, identifikácia užívateľa web stránky 1 rok

 

Spracovanie osobných údajov na účely spracovania cookies

 

Pre spracovanie osobných údajov na účely spracovania cookies, platia všeobecné informácie na spracovanie osobných údajov uvedených vyššie, a tiež:

1. Účely spracovania osobných údajov: napríklad: poskytovanie služieb, personalizácia reklám, analýza návštevnosti, adwords, google analytics, heureka

Cookies sú malé množstvo dát, ktoré servery pošlú prehliadaču. Ten ich uloží na počítači užívateľa. Pri každej ďalšej návšteve stránok potom prehliadač tieto dáta posiela späť serveru.

2. Právny základ spracovania osobných údajov: článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR - dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracovaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely

3. Doba uchovávania osobných údajov - Súbory cookie používané na našich stránkach je možné z hľadiska ich trvanlivosti rozdeliť na dva základné typy. Krátkodobé tzv. "Session cookie," ktoré sú iba dočasné a zostávajú uložené v prehliadači iba do tej doby, kým prehliadač zatvoríte, a dlhodobé tzv. "Persistent cookie", ktoré zostávajú uložené vo vašom zariadení dlhšiu dobu alebo do doby, než je ručne neodstránite, pričom doba ponechania súborov cookie vo vašom zariadení závisí od nastavenia samotnej cookie a nastavenia Vášho prehliadača.

 

4. Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania (článok 22 GDPR, časť 7.9 v organizačnej smernici)

Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracovaní vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú.

 

Organizačná smernica ...